Warszawskie judaica

Przed II wojną światową Warszawa była centrum europejskiej kultury żydowskiej. Ludność żydowska stanowiła blisko 30% jej mieszkańców, współtworząc koloryt przedwojennego miasta.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Żydzi byli właścicielami zakładów rzemieślniczych, fabryk i banków. Wznosili synagogi, szpitale, szkoły. Wielu z nich było przedstawicielami wolnych zawodów i artystami. Choć okres okupacji niemieckiej przyniósł przyniosła kres społeczności żydowskiej, w Warszawie wciąż znajdują się ślady jej wielowiekowej obecności.

Poszukiwanie śladów żydowskich w Warszawie warto zacząć od odwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które ukazuje bogatą historię dwóch narodów: polskiego i żydowskiego. Interaktywna wystawa ukazuje, jak przenikały się dwie kultury. Sam budynek muzeum zachwyca architekturą i jest prawdziwą wizytówką nowoczesnej Warszawy.

Cmentarz Żydowski na Woli jest jedną z nielicznych w Polsce czynnych nekropolii żydowskich. Znajdują się tu tradycyjne macewy i piękne pomniki nagrobne, a wśród pochowanych osób znajdują się tak wybitne postaci jak Ludwik Zamenhof (twórca języka esperanto), czy też aktorka Ester Rachela Kamińska.

Synagoga Nożyków

Warszawska Synagoga im. Nożyków jest jedyną z przedwojennych warszawskich świątyń żydowskich, która przetrwała do dziś. Jej nazwa pochodzi od nazwiska fundatorów, na których zlecenie została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Obecnie w synagodze, oprócz nabożeństw, odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych.

Na terenie dawnego getta, od Pomnika Bohaterów Getta do Umschlagplatz, zostały ustawione czarne kamienne bloki wytyczające Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie. Upamiętniają one ludzi, wydarzenia i miejsca związane z czasami zagłady.

Umschlagplatz

Utworzone przez nazistów w 1940 roku warszawskie getto otoczone było wysokimi murami i drutem kolczastym. Było ono największym gettem zarówno w Generalnym Gubernatorstwie, jak i w całej okupowanej Europie. Do dzisiaj są zachowane fragmenty murów getta, które można zobaczyć m.in. na terenie dawnego tzw. małego getta przy ulicach Waliców 11, Złotej 62 i Siennej 55.

Przy ul. Kłopotowskiego 31 znajduje się budynek mykwy – rytualnej łaźni żydowskiej, której początki sięgają XIX wieku. Obecny budynek, wzniesiony w latach 1911-1914, został przebudowany po II wojnie światowej. Mieściły się tutaj m.in. biura Centralnego Komitetu Żydowskiego oraz przedszkole.