Park Ujazdowski

W centrum Warszawy, pomiędzy ulicą Piękną a placem Na Rozdrożu, położony jest zabytkowy Park Ujazdowski, w którym można odpocząć od śródmiejskiego zgiełku.

Park Ujazdowski

Położony w centrum miasta Park Ujazdowski został urządzony na obszarze dawnej wsi Ujazdów. Staraniem Komitetu Plantacyjne na terenach wykorzystywanych jako plac rewii wojskowych, wystaw przemysłowo-rolniczych oraz lunaparków, w latach 1893-1896 utworzono park miejski wg projektu Franciszka Szaniora.

Na terenie parku znalazły się m.in. m.in. zaprojektowane przez Williama Lindleya staw oraz mostek, który był pierwszą na terenie Królestwa Polskiego budowlą żelbetonową.

W 1912 roku od strony ulicy Pięknej ustawiono wagę miejską, zbudowaną w 1905 roku. W 1913 rosyjski prezydent Warszawy Aleksander Miller zapobiegł wzniesieniu w północno-zachodni narożnik parku Rosyjskiego Domu Ludowego.

We wrześniu 1939 park był miejscem pochówków osób, które zginęły podczas obrony miasta. Wiosną 1944 zakazano wstępu do niego dla ludności polskiej.

W 1965 roku zachowany w niezmienionym układzie Park Ujazdowski został wpisany do rejestru zabytków. W 2002 zakończono jego rewaloryzację.