Judaica

Synagoga Nożyków

Przy warszawskiej ulicy Twardej znajduje się przedwojenna synagoga Nożyków, która cudem ocalała z pożogi II wojny światowej. Koncepcja wzniesienia w Śródmieściu ortodoksyjnej synagogi pojawiła się w 1892 roku, kiedy to…

Warszawskie nekropolie

Warszawa drewniana

Osiedle Jazdów

Warszawskie osiedle Jazdów jest unikatowym miejscem na planie stolicy. Chociaż kolonia miała być rozwiązaniem tymczasowym, istnieje do dziś stanowiąc swoistą enklawą w wielkim mieście. Po wyzwoleniu Warszawy w styczniu 1945…